Workshop 2019
Open menu
2. interní seminář CEVAST

2. interní seminář CEVAST

CEVAST a TAČR (Program Éta)
22. 2. 2019

Ústav státu a práva AV ČR

Národní 18, 110 00 Praha 1

10:00-10:15      

Tomáš HŘÍBEK (FLÚ AV ČR a CEVAST) – David ČERNÝ (ÚSP AV ČR a CEVAST), „CEVAST a výzkum etiky nových technologií ve světě“

Co je to etika nových technologií, a k čemu ji potřebujeme? Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, jeho struktura, mezinárodní kontakty a bezprostředně plánované aktivity. Činnost podobných center ve světě.

10:15-10:30      

Robin KOPECKÝ (PřF UK a CEVAST), „Auta, roboti a zbraně: dosavadní výsledky CEVASTu“

Zpráva o třech oblastech výzkumu: (a) Data o preferencích české veřejnosti ohledně autonomních vozů a návrh, jak zvýšit altruismus uživatelů. (b) Výzkum sympatičnosti tváří robotů a přisuzování kognitivních stavů. © Prezentace modelů výrobků na VŠUP – morální přijatelnost sexbotů a estetizace zbraní.

10:30-10:45      

Jiří WIEDERMANN (ÚI AV ČR a CEVAST), „Inteligentní infrastruktury: důležitá, leč přehlížená součást AI“

Inteligentní infrastruktury jsou odvozovací a dokazovací systémy, které jsou tvořeny sítěmi výpočetních agentů, daty a fyzikálními entitami s cílem učinit poskytování různých služeb efektivnější, operativnější a bezpečnější. Tyto infrastruktury se začínají objevovat v dopravě, medicíně, obchodě a finančnictví a mají velké dopady na jednotlivce i společnost.

10:45-10:55      

Přestávka na kávu

10:55-11:10      

Marcel KRAUS (TAČR) – Martin BUNČEK (TAČR), „Program Éta“

Objasnění fundamentálního poslání programu, který se obrací na společenské vědy, humanitní vědy a umění ve věci řešení tzv. výzev a příležitostí 21. století. Projekty mohou být založeny na propojení dvou či více příbuzných i nepříbuzných vědních oborů, technických i netechnických. Program zapojuje poskytovatele a odběratele výzkumných řešení do realizace projektů formou aplikačních partnerství s cílem aktivizovat pro společenské vědy, humanitní vědy a umění jejich aplikační sféru.

11:10-11:30

Diskuze o zapojení CEVASTu do programu Éta