Open menu

Výuka

Tomáš Hříbek, Současné umění v konfrontaci s vědou a technikou

Tomáš Hříbek, Současné umění v konfrontaci s vědou a technikou

Pohledy z perspektivy třetí kultury

Aula Akademie výtvarných umění v Praze, letní semestr 2019

Každou středu 13. 2. až 15. 5. od 15:30 do 17:00.