Open menu
Tomáš Hříbek, Současné umění v konfrontaci s vědou a technikou

Tomáš Hříbek, Současné umění v konfrontaci s vědou a technikou

Pohledy z perspektivy třetí kultury

Aula Akademie výtvarných umění v Praze, letní semestr 2019

Každou středu 13. 2. až 15. 5. od 15:30 do 17:00.

Rozvrh

  • Úvod
  • Krása ve vědě a umění
  • Společná historie vědy a umění?
  • Co je umění? Humanitní a biologické pohledy
  • Mysl, vědomí a umění
  • Mohou stroje tvořit umění?
  • Umění a posthumanismus
  • Umění a klimatická změna
  • Závěr