Open menu

Výzkum

Výzkumný program Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Výzkumný program Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Etika nových technologií

Během dvou let od svého založení na podzim 2018 se členové Centra Karla Čapka věnovali jak původnímu výzkumu, tak popularizaci následujících témat.

Projekt TAČR Etika provozu autonomních vozidel

Projekt TAČR Etika provozu autonomních vozidel

Členové Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice řeší projekt TAČR č. TL01000467 Etika provozu autonomních vozidel (doba řešení 03/2018 - 02/2021).