Open menu
Projekt TAČR Etika provozu autonomních vozidel

Projekt TAČR Etika provozu autonomních vozidel

Členové Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice řeší projekt TAČR č. TL01000467 Etika provozu autonomních vozidel (doba řešení 03/2018 - 02/2021).

Náš projekt přinese tři klíčové výsledky pro vědecký výzkum a aplikační průmysl: 

(1) Inovace empirických metod: sestavení modelových situací sociálního dilematu kolizí autonomních vozů, vizualizace pro online dotazníkovou metodu. 

(2) Vůbec první výzkum morálních intuic pro řídící software aut a výzkum preferencí nákupu: Tímto projektem zjistíme morální intuice českých řidičů a navrhneme řešení pro soulad nových řídících programů s etickými normami společnosti. 

(3) Další aplikace pro obecnou umělou inteligenci: Návrhy implementace morálního jednání robotických aktérů v krizových situacích bude možné přímo využít nejen pro tvorbu řídícího software a legislativu, ale i pro situace s více stupni volnosti, například pro výzkum obecné umělé inteligence, u které je zájem, aby jednala morálně.