Open menu

Novinky

David Chalmers o virtuální realitě

David Chalmers o virtuální realitě

7. - 8. července 2022

Plakát s programem.

David Chalmers o virtuální realitě

David Chalmers o virtuální realitě

7.-8. července 2022

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (cevast.org) vespolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR (www.flu.cas.cz) zve všechny zájemce na každoroční Ernst Mach Workshop (emw.flu.cas.cz), jehož tématm bude letos filosofie virtuální reality Davida Chalmerse, jak ji vyložil ve své nejnovější knize Reality+: Virtual Reality and the Problems of Philosophy. Profesor Chalmers shrne hlavní body své knihy v úvodní přednášce a odpoví na každý z referátů.

Pozvánka na přednášku

7. 4. 2022

Přednáška hosta Centra Karla Čapka, filosofa Filipa Tvrdého z Univerzity Palackého v Olomouci, na téma nových perspektiv filosofické relevance Turingových strojů.

Pozvánka na přednášku

Pozvánka na přednášku

11. 3. 2022

Přednáška nového interního člena Centra Karla Čapka Michala Trčky a jeho kolegů z Technické univerzity v Liberci o nanoetice.