Open menu

Novinky

Sex s roboty: etická analýza

Sex s roboty: etická analýza

Záznam přednášky Davida Černého na konferenci Intimně s roboty. Konferenci organizovalo Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice a AICzechia v pátek 3. 12.

Robotické ošetřovatelství, emoce a intimita

Robotické ošetřovatelství, emoce a intimita

Záznam přednášky Juraje Hvoreckého a Davida Procházky na konferenci Intimně s roboty. Konferenci pořádalo Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice a AICzechia v pátek 3. 12.

Roboti v zrcadle stárnutí

Roboti v zrcadle stárnutí

Sociálněgerontologická perspektiva

Záznam přednášky Lucie Vidovićové a Marcely Petrové Kafkové na konferenci s názvem Intimně s roboty. Konferenci pořádalo Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice a AICzechia v pátek 3. 12.

Je tam uvnitř tma?

Je tam uvnitř tma?

Strojové vědomí z hlediska filosofie a informatiky

26. 11. proběhly na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR přednášky prof. Jiřího Wiedermann (Ústav informatiky AV ČR) a dr. Tomáše Hříbka (Filosofický ústav). Obě přednášky se zaměřily na problém vědomí, jak v perspektivě informatiky, tak i moderní filosofie mysli. Zájemci mohou shlédnout záznam přednášek, pořízený v režimu nahrávání v aplikaci ZOOM.