Open menu

Novinky

Vojenská robotika

Vojenská robotika

Přednáška


Pozvánka na přednášku

Pozvánka na přednášku

Vojenská robotika

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice srdečně zve všechny zájemce na přednášku plk. gšt. doc. Jana Mazala s názvem Vojenská robotika. Přednáška se koná 28. 3. od 15.00 na půdě Ústavu státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1.

David Chalmers o virtuální realitě

David Chalmers o virtuální realitě

7. - 8. července 2022

Plakát s programem.

David Chalmers o virtuální realitě

David Chalmers o virtuální realitě

7.-8. července 2022

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (cevast.org) vespolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR (www.flu.cas.cz) zve všechny zájemce na každoroční Ernst Mach Workshop (emw.flu.cas.cz), jehož tématm bude letos filosofie virtuální reality Davida Chalmerse, jak ji vyložil ve své nejnovější knize Reality+: Virtual Reality and the Problems of Philosophy. Profesor Chalmers shrne hlavní body své knihy v úvodní přednášce a odpoví na každý z referátů.