Open menu
Výzkumný program Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Výzkumný program Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Etika nových technologií

Během dvou let od svého založení na podzim 2018 se členové Centra Karla Čapka věnovali jak původnímu výzkumu, tak popularizaci následujících témat.

·       Etika autonomních vozidel – Volba etických principů, které by měly omezovat pohyb těchto vozidel, dopad jejich zavedení na autonomii lidských aktérů, bezpečnost ostatních účastníků provozu, spravedlnost a rovnost v přístupu k tomuto druhu dopravy, atd.

·       Umělá inteligence, dohled a bezpečnost – Právně-teoretický výzkum otázek legality a bezpečnosti nových technologií, včetně autonomních vozidel.

·       Informatický a filosofický výzkum tzv. strojového vědomí (machine consciousness) – pojem minimálního vědomí, které by mohlo být implementováno i inteligentním strojům, a které by jim přineslo jisté výhody.

·       Sex a roboti – psychologický průzkum preferencí ohledně sexu s roboty, humanoidních a jiných, průzkum možných alternativ k humanoidním sexuálním robotům, atd.

·       Experimentální filosofie umělých myslí – Psychologický průzkum lidových intuic ohledně mimolidských myslí a mentálních stavů, a laických představ o povaze robotických myslí.

·       Experimentální transhumanismus – Výzkum lidových představ o možnostech překračování dosavadní hranic lidskosti, čili vylepšování různých lidských vlastností, kognitivních a morálních.

·       Nové technologie a průmyslový design – Spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze ohledně vývoje designu futuristických zbraňových systémů a sexuálních robotů.