Open menu
Vzniká Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Vzniká Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Tisková zpráva 14. 10. 2018

Pokroky na poli současných přírodních a formálních věd a v oblasti moderních technologií před nás kladou zcela nové a dříve nevídané výzvy. Editování lidského, zvířecího a rostlinného genomu, stále rostoucí možnosti vylepšování člověka, rychle pokračující automatizace, snahy o vytvoření obecné umělé inteligence a superinteligence a pronikání robotů do všech sfér lidské společnosti představují jen několik příkladů možností, jež před námi moderní věda otevírá.

I relativně nedávná historie nás poučuje, že vědecko-technologický pokrok musí být doprovázený důkladnou filosofickou reflexí, která se zaměřuje na jeho sociální a etické implikace. Věda a technika mají ohromnou moc transformovat člověka a jeho společnost, mohou radikálním způsobem rozšířit naše obzory, prohloubit naše poznání světa a výraznou měrou přispět k tomu, abychom vedli dlouhý a dobrý život. Historie nás však poučuje i o tom, že etická a právní reflexe často nestíhá držet krok s mohutným rozvojem vědy a techniky, které se mohu snadno vymknut z naší kontroly a ohrozit samotnou lidskou existenci a život na naší planetě.

V České republice zatím chybělo interdisciplinární centrum, jenž by se zaměřovalo na hodnotovou dimenzi moderní vědy a techniky, a kromě teoretické reflexe nabízelo i praktická řešení svízelných problémů moderní doby. Z tohoto důvodu tři ústavy Akademie věd – Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. A Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. –společně s Přírodovědeckou fakultou UK spojily své síly ve společném Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a filosofii, jehož existence byla stvrzena slavnostním podpisem dohody o vzájemné spolupráci, který se uskutečnil za přítomnosti předsedkyně Akademie věd prof. Evy Zažímalové v pátek 12. října 2018.

Nově vzniklé centrum se bude zaměřovat na etické a právní problémy spojené s rozvojem moderních věd a techniky, zvláště v oblasti biomedicíny, umělé inteligence a robotiky. Kromě odborného výzkumu a mezinárodní spolupráce si klade za cíl také hledání prakticky použitelných řešení etických dilemat v oblasti biomedicíny, umělé inteligence a robotiky. Velký doraz bude centrum klást také na popularizaci a spolupráci s médii.