Open menu
Morální hodnoty v jazykových modelech napříč jazyky

Morální hodnoty v jazykových modelech napříč jazyky

Přednáška

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve větě a technice srdečně zve všechny zájemce na přednášku Jindřicha Libovického (MFF UK) "Morální hodnoty v jazykových modelech napříč jazyky".

Abstrakt

Neuronové jazykové modely slouží jako základ pro řešení mnoha úloh, které se týkají přirozeného jazyka. Vícejazyčné verze jazykových modelů se navíc dají použít k přenosu úloh mezi jazyky: úlohu se naučíme v jednom jazyce, pro který existují data a vícejazyčný model je schopen "zadarmo" úlohu řešit i v dalších jazycích. Prostřednictvím trénovacích dat do modelů vnikají určité hodnotové preference -- některé žádoucí, jiné méně (např. rasové nebo genderové předsudky). Při práci s více jazyky tak hrozí, že se kromě schopnosti řešit nějakou úlohu mohou přenášet i nějaké hodnotové vzorce, což může, ale nemusí být žádoucí. Náš výzkum se zaměřuje na to, jak je to hodnotovými preferencemi ve vícejazyčných modelech. Porovnání s jednojazyčnými modely ukazuje, že vícejazyčné modely mají tendenci částečně stírat kulturní rozdíly. Jako větší problém se u vícejazyčných modelů ukazuje neporozumění významovým nuancím napříč jazyky.