Open menu
Je tam uvnitř tma?

Je tam uvnitř tma?

Strojové vědomí z hlediska filosofie a informatiky

26. 11. proběhly na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR přednášky prof. Jiřího Wiedermann (Ústav informatiky AV ČR) a dr. Tomáše Hříbka (Filosofický ústav). Obě přednášky se zaměřily na problém vědomí, jak v perspektivě informatiky, tak i moderní filosofie mysli. Zájemci mohou shlédnout záznam přednášek, pořízený v režimu nahrávání v aplikaci ZOOM.