Open menu
David Chalmers o virtuální realitě

David Chalmers o virtuální realitě

7.-8. července 2022

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (cevast.org) vespolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR (www.flu.cas.cz) zve všechny zájemce na každoroční Ernst Mach Workshop (emw.flu.cas.cz), jehož tématm bude letos filosofie virtuální reality Davida Chalmerse, jak ji vyložil ve své nejnovější knize Reality+: Virtual Reality and the Problems of Philosophy. Profesor Chalmers shrne hlavní body své knihy v úvodní přednášce a odpoví na každý z referátů.

Ačkoli virtuální realita byla původně jen tématem pro sci-fi, poměrně nedávno se z ní stala technická možnost a stále častěji je i tématem pro filosofickou reflexi. Zatímco Nick Bostrom (2003) i sám David Chalmers (2003) se původně zaměřili na epistemologické otázky virtuální reality, Chalmers nyní nabízí už úplnou filosofii virtuální reality, tj. Imersivní a interaktivní reality, simulované počítačem. Každé odvětví tradiční filosofie je aplikovatelné na virtuální realitu: nejen epistemologie, ale i metafyzika a teorie hodnot. Chalmersova kniha sice může posloužit i jako inovativní úvod do filosofie, ale autorovi se podařilo zasvětit čtenáře i do několika kontroverzních filosofických tezí, které původně hájil v odbornějších publikacích. Jde o takové teze, jako neredukovatelná povaha vědomí, rozšířená mysl, strukturální realismus a strukturalistická odpověď karteziánskému skepticism, povaha komputace, digitální metafyzika virtuální reality, a povaha manifestního obrazu.

Bez registračního poplatku. Akce je plánovaná s fyzickou účastí a je podpořena programem Strategie AV21 AV ČR.

Místo: hlavní budova AV ČR, Národní 3, Praha, Česká republika.

Organizátoři: Juraj Hvorecký, Tomáš Hříbek, Tomáš Marvan, Jakub Mihálik a Martin Zach.