Open menu

Lidé

Saul Smilansky

Saul Smilansky

Saul Smilansky získal doktorát z filosofie na Oxfordské univerzitě a je profesorem na katedře filosofie Univerzity v Haifě v Izraeli. Zabývá se primárně výzkumem v oborech normativní a aplikované etiky a metafyziky svobodné vůle a jejích etických důsledků.

Je předním zastáncem iluzionismu, což je teorie blízká tvrdému determinismu, podle níž neexistuje libertariánská svobodná vůle, avšak iluze takové svobodné vůle je zároveň důležité pro zachování naší morální praxe a právních institucí. Prof. Smilansky je autorem monografií Free Will and Illusion (Oxford University Press 2000) a 10 Moral Paradoxes (Blackwell 2007), a zhruba sedmi desítek odborných statí ve filosofických časopisech.