Open menu

Lidé

Tomáš Doležal

Tomáš Doležal

Tomáš Doležal je docentem zdravotnického a deliktního práva. Je vedoucím Oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. a současně vedoucím Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.

Dále je vedoucím českého oddělení v UNESCO International Network in Bioethics (Haifa) a kontaktní osobou pro EACME (The European Association of Centres of Medical Ethics). Doc. Doležal rovněž spolupracuje s Asociací praktických lékařů ohledně zdravotnické legislativy. Je autorem několika monografií v oblasti občanského a deliktního práva.