Open menu

Lidé

Adam Doležal

Adam Doležal

Adam Doležal je odborníkem v oblasti medicínského práva. Jako člen Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky na Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. organizoval řadu workshop o aktuálních otázkách zdravotnického práva a bioetiky.

Dr. Doležal v současnosti dokončuje svůj doktorát z bioetiky na První lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde zároveň přednáší zdravotnické právo na Institutu postgraduálního vzdělávání. Publikoval již hodně v oblasti zdravotnického práva, stejně jako legislativy, týkající se nových biomedicínských technologií.