Open menu

Lidé

Lucia Machová Urdzíková

Lucia Machová Urdzíková

Lucia Machová Urdzíková studovala lékařství na UPJŠ v Košicích, kde také získala doktorát z biologie. Pracuje jako vědecký pracovník Ústavu experimentální medicíny AVČR, kde se věnuje regeneraci nervového systému využitím bio a nanotechnologií. Má zkušenosti s výzkumem na lidských embryonálních i dospělých kmenových buňkách.

Od roku 2014 se věnuje etice bio a nanotechnologií a etice kmenových buněk. Pracuje jako externí expert Evropské komise pro etické otázky výzkumu a jako etický poradce pro granty podporované Evropskou komisí.