Open menu

Lidé

Zdeněk Valenta

Zdeněk Valenta

Zdeněk Valenta je zaměstnán jako vědecký pracovník Ústavu informatiky Akademie Věd České republiky (ÚI AV ČR) v Praze. V současné době je zástupcem ředitele ÚI pro strategický rozvoj a vedoucím Oddělení statistického modelování.

Zdeněk vystudoval matematickou statistiku a pravděpodobnost na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, medicínskou statistiku na London School of Hygiene & Tropical Medicine v Londýně, matematickou statistiku na Carnegie Mellon Universityv Pittsburghu, USA  a biostatistiku na University of Pittsburgh v Pittsburghu, USA.

Na období 2019-20 byl zvolen více-prezidentem ISCB (International Society for Clinical Biostatistics), ve které byl dříve členem Výkonného výboru (2011-14) a posléze byl zvolen jako ISCB Officer (2015-18). Je zakládajícím členem odborné společnosti ISCB ČR (“Mezinárodní společnost pro klinickou biostatistiku v České republice, z.s.”). Je dále členem F1000 Prime Faculty pro Metodologický výzkum v sekci Statistické metodologie a zdravotnická informatika.

Jeho odborné zájmy zahrnují interdisciplinární oblasti biostatistiky a medicínské statistiky. Z hlediska metodologie se soustředí na analýzu přežití (tj. analýzu doby do výskytu sledované události v biomedicínských oborech) a šířeji na analýzu dat z klinických a epidemiologických studií. Přednáší medicínskou statistiku resp. biostatistiku studentům magisterského studia na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a na kurzech pro doktorandy 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Oborová rada Biomedicínská informatika).