Open menu

Lidé

Soraj Hongladarom

Soraj Hongladarom

Soraj Hongladarom  je  profesorem filozofie a ředitelem Centra pro etiku vědy a techniky  na  Chulalongkorn  University v Bangkoku v  Thajsku. Publikoval řadu knih a článků v různých oblastech, jako např. bioetika,  počítačová etika, technologie a kultura.


Jeho zájem se týká  především  buddhistických aspektů technologické etiky, stejně jako toho,  jak lze vědu a techniku  začlenit do života  lidí v takzvaných  zemích třetího  světa  a  jaké etické  úvahy lze z takového  vztahu získat. Část  této otázky se týká toho,  jak  jsou  informační  technologie  integrovány  do    života  v Thajsku, zejména ve  vzdělávání. Je autorem knih The Ethics of AI and Robotics: A Buddhist Viewpoint (Rowman & Littlefield), The Online Self (Springer), A Buddhist Theory of Privacy (Springer), a článků v časopisech jako je The Information Society, AI & Society, Philosophy in the Contemporary World, and Social Epistemology, atd.