Open menu

Lidé

Ivan Koniar

Ivan Koniar

Ivan Koniar pôsobí v Centre interdisciplinárnych štúdií na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Jeho hlavnou oblasťou záujmu je normatívne uvažovanie o vojne, najmä v podobe teórie spravodlivej vojny a morálne problémy nových vojenských technológii a moderných vojnových konfliktov. V súčasnosti sa venuje otázke morálnej zodpovednosti za smrtiace autonómne zbrane a problémom autonómie umelých aktérov.

Jeho publikované práce skúmajú vývoj tradície spravodlivej vojny, široké uvažovanie o zdôvodnení vojny, súčasnú debatu o základoch uvažovania o morálke vojny a otázku zodpovednosti za učiace sa smrtiace stroje. Tieto témy reflektuje jedna monografia (2011) a niekoľko štúdií. Ivan absolvoval výskumné pobyty na Peace Research Institute Oslo (PRIO), University of Glasgow a bol štipendistom na Nanovic Institute for European Studies na University of Notre Dame. Bol tiež koordinátorom a vyučujúcim Jean Monnet Module Ukrajinská kríza: výzva pre európsku integráciu a vyučuje kurzy venované moderným vojnovým konfliktom a politickej teórii. V súčasnosti je prodekanom pre vzdelávanie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.