Open menu

Lidé

Juraj Hvorecký

Juraj Hvorecký

Juraj Hvorecký je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR. Specializuje se na filosofii mysli, kognitivní vědy a aplikované etiky v oblasti technologii a institucí. Zajímá ho taky problematika popularizace společenskovědného a humanitního bádání.