Open menu

Lidé

Michal Trčka

Michal Trčka

Michal Trčka působí jako odborný asistent na katedře filosofie na Technické univerzitě v Liberci. Aktuálně se věnuje vybraným morálním dilematům spojeným s vývojem moderních biotechnologií, nanotechnologií a jejich propojení s informačními technologiemi.