Open menu

Lidé

Robin Kopecký

Robin Kopecký

Robin Kopecký je doktorandem v oboru evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, předtím získal magisterský titul z filosofie na Filosofické fakultě UK. Pracuje na vybraných tématech z oblasti aplikované etiky a experimentální filosofie, včetně etiky autonomních vozidel a morálních intuic dospělých i dětí.