Open menu

Lidé

Michaela Košová

Michaela Košová

Michaela Košová je doktorandkou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Předtím získala magisterský titul z filosofie na Filosofické fakultě UK, kde se věnovala hlavně filosofii vědomí. V současnosti se věnuje tématům z oblasti filosofie mysli a experimentální filosofie.