Open menu
Přednáška

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 15:00
10. 11. 2023

Náš řečník, Dr. Patrick Lin, je ředitelem Ethics + Emerging Sciences Group při Kalifornské polytechnické státní univerzitě, kde je profesorem filosofie. Rovněž v současnosti slouží v Poradní skupině Americké národní rady pro vesmír (US National Space Council’s Users Advisory Group) a spolupracuje s Právnickou fakultou Stanfordské univerzity, Českou akademií věd, Světovým ekonomickým fórem, Aurelia Institute a dalšími významnými organizacemi. Je vůdčí autoritou v technologické etice, vč. hraničního rozvoje (zvl. vesmíru a Arktidy), umělé inteligence, robotiky, kyberbezpečnosti, bioinženýrství, nanotechnologie, bezpečnostních technologií ad., a je pravidelně zván jako expert podnikatelskými subjekty, médii a vládou. V současnosti je Dr. Lin též hlavním řešitelem dvou etických projektů, financovaných Americkou nadací pro vědecký výzkum: jednoho o vesmírné kyberbezpečnosti (SaTC program) a druhého o umělé inteligenci a roboetice (NRI 3.0 program).

Anotace přednášky: Vesmírné právo není moc rozvinuté; hlavní smlouva pochází už z r. 1967. Jako takové nebere v úvahu současné reality (např. vesmírný odpad) a ambice (např. těžbu asteroidů nebo mimozemské základny a kolonie). Tato přednáška vysvětlí, kde jsou mezery v právu i politických opatřeních, z nichž pak pocházejí etické problémy, které mohou způsobit nedorozumění konflikty.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez překladu.