Open menu

Události

Will Machines Rule the World?

Will Machines Rule the World?

Konference
11. 3. 2024

Místo: Akademické konferenční centrum, Filosofický ústav AV ČR, Husova 4a, 110 00 Praha 1.

Will Machines Rule the World?

Will Machines Rule the World?

Konference
11. 3. 2024

Program konference. Všichni jsou srdečně zváni!

Přednáška

Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1, 15:00
10. 11. 2023

Náš řečník, Dr. Patrick Lin, je ředitelem Ethics + Emerging Sciences Group při Kalifornské polytechnické státní univerzitě, kde je profesorem filosofie. Rovněž v současnosti slouží v Poradní skupině Americké národní rady pro vesmír (US National Space Council’s Users Advisory Group) a spolupracuje s Právnickou fakultou Stanfordské univerzity, Českou akademií věd, Světovým ekonomickým fórem, Aurelia Institute a dalšími významnými organizacemi. Je vůdčí autoritou v technologické etice, vč. hraničního rozvoje (zvl. vesmíru a Arktidy), umělé inteligence, robotiky, kyberbezpečnosti, bioinženýrství, nanotechnologie, bezpečnostních technologií ad., a je pravidelně zván jako expert podnikatelskými subjekty, médii a vládou. V současnosti je Dr. Lin též hlavním řešitelem dvou etických projektů, financovaných Americkou nadací pro vědecký výzkum: jednoho o vesmírné kyberbezpečnosti (SaTC program) a druhého o umělé inteligenci a roboetice (NRI 3.0 program).