Open menu

Lidé

Ryan Jenkins

Ryan Jenkins

Ryan Jenkins působí na katedře filosofie na California Polytechnic (San Luis Obispo). Jeho odborné zájmy se soustřeďují na aplikovanou etiku (zvláště etiku vojenství a nových technologií), normativní etiku (zvláště konsekvencialismus), stejně jako etiku životního prostředí a filosofii techniky.

Dr. Jenkins se nedávno editorsky podílel, spolu s Bradley Jay Strawserem a Michaelem Robillardem, na sborníku nových statí o etice vojenství Who Should Die? The Ethics of Killing in War (Oxford University Press, 2017) a, spolu s Patrickem Linem a Keithem Abneym, na sborníku o etice umělé inteligence Robot Ethics 2.0: From Autonomous Cars to Artificial Intelligence (Oxford University Press, 2017). Dr. Jenkins získal doktorát z filosofie na University of Colorado v Boulderu v r. 2014.