Open menu

Lidé

Jaroslav Hlinka

Jaroslav Hlinka

Jaroslav Hlinka je vedoucím oddělení složitých systémů Ústavu informatiky, Akademie věd ČR a také předsedou Rady instituce.
Jeho výzkumné zájmy spočívají ve vývoji a aplikaci metod pro datově řízené analýzy reálných komplexních systémů s hlavním zaměřením na lidský mozek.

Po absolvování oboru psychologie (Univerzita Karlova, 2005) a matematiky (ČVUT, 2006) JH začal používat matematiku k pochopení složité lidské mozkové aktivity jako Marie Curie fellow na univerzitě v Nottinghamu ve Velké Británii (Ph.D. 2010). JH také studuje informační toky v jiných reálných komplexních systémech (zemské klima, ekonomické sítě), je řešitelem několika interdisciplinárních výzkumných projektů a autorem více než 100 vědeckých publikací s více než 1000 citacemi. Zajímá se také o obecné mechanismy vědomého chování a etické a filozofické otázky uplatňování metod strojového učení a umělé inteligence pro modelování a předpovídání chování komplexních systémů v reálném světě.