Open menu

Lidé

Emil Pelikán

Emil Pelikán

Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu informatiky AV ČR. Od roku 2017 zastává funkci ředitele Ústavu informatiky AV ČR. Přednáší také na Fakultě dopravní ČVUT v Praze.

Prof. Pelikán je členem řídícího výboru národní iniciativy pro spolupráci českých pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence AICZECHIA a členem grémia spolku prg.ai, zabývajícího se podporou výzkumu, vývoje, vzdělávání, inovací a podnikání v oblasti umělé inteligence.

Je autorem anebo spoluautorem více než 150 odborných a vědeckých prací z oblasti analýzy časových řad, umělých neuronových sítí a predikčních metod, které vyšly v našich i zahraničních časopisech anebo byly publikovány ve sbornících významných mezinárodních konferencí. Podílel se na vedení odborných týmů zabývajících se interdisciplinární problematikou modelování chování složitých systémů s dopady v řadě aplikačních oblastí, například v energetice, finančnictví, dopravě a životním prostředí.