Open menu

Lidé

Tomáš Hříbek

Tomáš Hříbek

Tomáš Hříbek je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR v Praze. Jeho odborné zájmy se pohybují od témat ve filosofii mysli a filosofii biologie k etice až estetice (dr. Hříbek učí posledně jmenovaný předmět na Akademii výtvarných umění v Praze).

Publikoval tři českojazyčné monografie—Metafyzika antiindividualismu (Filosofia, 2008) o psychologickém externalismu, Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě (Filosofia, 2017) o fenomenálním vědomí, a Obrana asistované smrti (Academia 2021) o eutanazii a asistovaném sebeusmrcení. Kromě toho je autorem desítek odborných statí a kapitol v kolektivních monografiích, jak v českém, tak anglickém jazyce. Magisterský titul získal z Bowling Green State University v Ohiu a doktorát z filosofie na University of Minnesota v roce 2006.